HÄLSOENKÄT 2020/2021
 

Genom att undersöka hur våra borzoier mår, vilka sjukdomar de drabbas av och hur gamla de blir försöker vi i Borzoi-Ringen följa rasens hälsostatus.

Ett sätt att få ökad kunskap om detta är att be er borzoiägare om hjälp, därför är vår förhoppning att du vill bidra genom att besvara denna enkät (klicka): 

https://www.survio.com/survey/d/F1Y8P7B0A2Z4O9N3K


Enkäten gäller hundar födda 2005 och senare, både hundar vid liv och avlidna hundar, boende i Sverige. Vi vill att du fyller i en enkät per hund, SENAST SISTA FEBRUARI

Du behöver ej vara medlem för delta.


Tack för din medverkan!

Richard Skipworth