RUTINER OCH INFORMATION

NÄR SKA MAN BETALA MEDLEMSAVGIFTEN?

Medlemsavgiften ska normalt betalas senast 31 januari för det år man vill vara medlem. Det går självklart att betala senare, men då kan man inte vara säker på att få årsboken som klubben ger ut varje år. Dessutom finns det en brytpunkt den 31 oktober. Betalar man avgiften senast den 31 oktober ses det som att man betalar för innevarande år men om man betalar medlemsavgiften från och med 1 november ses det som att man betalar för nästkommande år. Medlemskapet börjar gälla omgående, det vill säga även den tid som återstår av året. Man får dock inte årsboken för innevarande år.


Exempel:

  • Betala medlemsavgiften senast den 31 oktober 2020 – du blir då medlem för 2020. Du får en årsbok för 2020 i den mån det finns några kvar. Du måste sen betala medlemsavgift igen för 2021.
  • Betala medlemsavgiften från och med den 1 november 2020 – du blir då medlem för 2020 och 2021. Du får en årsbok för 2021 när den ges ut.

RUTINER FÖR KENNELANNONS OCH VALPHÄNVISNING - NYTT FRÅN 2021
ALLA kennlar och uppfödare som idag har annons på Borzoi-Ringens hemsida får stå kvar utan kostnad OM man förbinder sig att lösa valpgåvomedlemsskap för samtliga valpar i kullen till köpare som bor inom Sverige, och ej är medlem sedan tidigare eller har varit medlem inom de 5 senaste åren.
Om man ej vill ha sin annons kvar så meddelar man styrelsen senast den sista januari 2021, gör man inte det så har man förbundit sig att lösa valpgåvomedlemsskap enligt ovan.
Om man ej meddelar styrelsen att man ej vill ha sin annons kvar och inte löser valpgåvomedlemsskap enligt ovan så tas annonsen bort och man får sedan ej annonsera under kommande 3 år.
Läs de fullständiga reglerna på sidan KÖPA BORZOI