Mentalitetskommitté

Kontaktperson
Lize Edland
Annelie Gauffin
mentalitet@borzoi-ringen.com

Mentalitetskommittén ingår i Avelskommittén och arbetar för att på bästa sätt följa upp och värna om mentaliteten hos vår ras.

Webbenkät

MENTALITETSENKÄT FÖR BORZOI
Denna enkät har tagits fram för att klubben skall kunna följa upp hur borzoiägare och uppfödare upplever sin, eller sina, hundars mentalitet. Detta i syfte för att följa upp att rasen upplevs som en trevlig och stabil hund som fungerar i dagens samhälle.
Enkäten är anonym och öppen för alla borzoiägare i Sverige, medlemmar och icke medlemmar. Hunden måste ha fyllt två år, då enkäten avser vuxna hundar.
Du hittar enkäten HÄR
Resultatet kommer att redovisas i nästa version av RAS (rasspecifika avelsstrategier) för borzoi, vilken kommer att publiceras på Avelskommitténs informationssida.