UTMÄRKELSER


Hedersmedlemskap har tilldelats

Hariett Jäger, Kennel Odessa
Sonia Olesen & Gunnar Larsson, Kennel Don-Cosacken
Arvid Andersen, Kennel Murugi
Ann Egnell
Carina & Clas Jansson, Kennel Tovarisjtj
Conny Croneryd, Kennel Leicro

Förtjänsttecken

Förtjänsttecknet i guld med eklövskrans har tilldelats

Conny Croneryd
Lars-Erik Jansson
Chicki Runnqvist
Mona Brink
Ann Egnell
Margaretha Andersson
Annica Nilsson
Lize Edland

Förtjänsttecknet i silver med eklövskrans har tilldelats

Margaretha Andersson
Susanne Persson
Robert Dirksen

Uppfödarpris

Sonia Olesen och Gunnar Larsson, kennel Don-  Cosacken
Lillemor och Conny Croneryd, kennel Leicro's
Carina och Clas Jansson, kennel Tovarisjtj's
Sig-Britt och Lars-Erik Jansson, kennel Majorow's
Dan och Anneli Persson, kennel Yermoloff''s
Maritta Tuominen, kennel Polongain
Susanne Holmberg och Stefan Söderberg, kennel Jelistaz
Lize Edland och Richard Selin, kennel Borscana
Annica Nilsson, kennel Borzowski's
Elisabet Jonsson, kennel Lynx
Cecilia Häggström, kennel Velikij
Susanne Persson, kennel Tarasov's
Margaretha & Tage Andersson, kennel Dimotrow's
Anna och Izabelle Åkerström, kennel Iorek's

Avelsdiplom hanar

Int Ch Zero
Int Ch Leicro's Z'Splendid Copy
Int Ch Tovarisjtj's Jewel
Int Nord Ch Polongain Fjor
Nord Ch Stravi Edward Nigma
Can, Nord Ch Seabury J.A.Y. Egoiste
S & Fin Ch Ardagan's Yondalar
S & Dk Ch Leicro's Russian Ztorm Eagle
NordW02,S, N Ch J.A.Y JP Rakhan at Borscana
Yermoloff's Kolpic
Int Ch Teine Fiddler at Tarasov
Fin, S, N Ch Borscana Thor Thunder
Int Ch FinW-98 Borscana Civil War
Nord Ch Polongain Jura
S Ch Yermoloff's Chodlik
Nord Ch Leicro's Russian Zadhel
NV-03-05-06, SV-05, Int Ch Borscana Ulvejeger
Int & Nord Ch Zaprof's Melmac
S Ch Zchatsaj's Erdagan
Int & Nord Ch SV-03-04 FinV-02 NV-02 Jelistaz Legendary
S Ch DkCh Brovinnare 02 Darbaschan's Super Strike
S Ch N Ch Majorow's Alekseev-Majorow
Int & Nord Ch Majorow's Charlamow
S Ch Majorow's Garinjin
Int & Nord Ch SV-00-01-02 AmV-02 Jelistaz Just Like Pistachio
S CH Leicro`s Russian Zwartzenegger
SuCh Yermoloff's Jernak
Se Ch, No Ch, Fin Ch & Rus Ch Donskoi Dimitrii
Ch Moryjak Wild is the Wind
SE & NO CH Borzowski´s Oskar Orlow
SE & NO& FIN CH Borzowski's Golden Jubilee
Ch Tarasov Designed by Nature
Ch Brassok Vilmos Huszar
Multi Ch Borzowski´s Phenomenon
IntSeNoFiChFiv-06 Jelistaz Omar Sharif
CH Velikij Josjka
Ch Jelisstaz Thriller
Ch Krilat Charadei
Ch Pomzoi Prince of Wilderness
Ch Velikij Kirgei
C.I.B NORD SE FI NO DK UCH SE V´10 DK V-14 Barowiaks Chagall
Ch Lynx Seri Savitskij
Lynx Black Sky
C.I.B CH SE CH DK CH FI CH NO CH Kazar Wahid
SE CH SE W 2018 Borscana Nimbostratus
C.I.B. Russkiy Azart Optimist Premier Maksimum

Avelsdiplom tikar

S Ch Astafiev Snow Sybil
S Ch Majorow's Gabrinova
Don Fursteva's Czarina
Sf Ch Zchatsaj's Angelowa
Yablonaja Valentina
S, Sf Ch Yablonaja Jerzeva
Int & Nord Ch KBVH-99 Jelistaz Behnidja
S Ch Jelistaz Crystal Charazeewa
Int Ch Jelistaz Grace of Zimistraija
S Ch Yermoloff's Moscowa
Polongain Pamjatka
Int Ch Jelistaz Ice Cream
Int Ch EUW-97,KbhW-97,NV-98, WW-98 Borscana Rocket Queen
S,FIN Ch Borscana Lucky Strike
S Ch Babotjka's Erotika
Rytzar's Babotska
S Lc Ch Yermoloff's Femida
Int Ch Majorow's Iriada
NoV'04 SeV'03 SeV'02 Int Sv Fi & No Ch Borscana Witchcraft
Ch Lynx Dark Lady
Ch Hinschas Unique at Lynx
Blisshound Exotica
SeNoCh Lynx Classic Music
Jetzina av Fjascho
IntDkSeChDE-VDH,KPHV-07 Archangelina Ivanova av Adelrose
IntSeFiDkChSV-02FIV-02 Jelistaz Kiara
SeFiChLCCH Tarasov´s Divina Diandra
Ch Borscana Vulturine
Ch Jelistaz Optimistic Angel
Ch Zimistraija Narita
SE Ch N Ch C.I.B Borzowski's Hillary Hope
Blisshound Miss Sixty
Ch Lynx Winds of Joy
SE CH Borzoiwki's Legally Blonde
Anniehood's Angels Gloria
C.I.B SE FIN DK UCH Velikij Laryssa
C.I.B.P. SE NO UCH SE NO LCCH Lynx Midnight Sun
C.I.B. Se Ch No Ch FI Ch Lynx Seraja Morosova
C.I.B. FI CH SE CH NO CH DK CH SE W 2011 Borscana Sonata Arctica
NORD W 2021, NORD VW 2021, DK VW 2021, FI W 2014, NORD W 2014, NO W 2014, C.I.B.P., C.I.B., FI CH, SE CH, DK CH, DKVCH, NO CH, FI LCCH, NO LCCH, SE LCCH, DK LCCH Borscana WT Dynamic


Uppfödarpris
Uppfödningen skall ha pågått under minst 10 år. Uppfödaren skall ha fött upp minst 15 champions undan minst 3 olika tikar och ha presenterat minst 3 HP belönade uppfödargrupper med minst 2 år mellan den första och den sista

Avelsdiplom hanar
Minst 5 champions undan minst 2 tikar.

Avelsdiplom tikar
Minst 5 champions efter minst 2 hanar.

Förtjänsttecken
Förtjänsttecknet i guld bestående av medlemsmärket i guld med ekölvskrans är Borzoi-Ringens högsta utmärkelse avsett att utdelas till medlemmar som, enligt Borzoi-Ringens styrelses uppfattning, gjort för klubben utmärkt gagnande insatser.

Förtjänsttecknet i silver bestående av medlemsmärket i silver med eklövskrans avsett att utdelas till medlemmar, som i egenskap av styrelsefunktionär (i klubbens styrelse eller lokalavdelning), som domare på utställningar och lure coursingprov, funktionärer vid klubbens utställningar och lure coursingprov eller i övrigt gjort för Borzoi-Ringen gagnade insatser.

För att komma ifråga för erhållande av "Förtjänsttecknet i silver med eklövskrans" bör personen varit verksam i 10 år inom klubben.

FÖR ATT ANSÖKA OM UPPFÖDARPRIS OCH AVELSDIPLOM SKICKA ETT MAIL TILL info@borzoi-ringen.com OCH ANGE:
Uppfödarpris: Uppfödarens namn och kennelnamn, 15 championhundar och dess mödrar samt datum, plats och domare för tre HP-belönade uppfödargrupper. (Se statuer ovan)
Avelsdiplom: Hundägarens namn, hundens namn och titel samt minst fem ch-avkommor och dess fäder (avelsdiplom tikar) eller mödrar (avelsdiplom hanar)