Det finns fem regioner inom Borzoi-Ringen. De olika regionerna anordnar utställningar, lure-coursing, träffar, ringträningar  m m. Allt beroende på vad medlemmarna vill och och kan hjälpa till med. 
Klicka på resp region för att se vad som är på gång!

Kontaktpersoner
Vakant
norra@borzoi-ringen.com

Kontakpersoner
Izabella Åkerström
Anna Åkerström
nnorra@borzoi-ringen.com

Kontaktpersoner
Annelie Gauffin
Sandra Nilsson
ostra@borzoi-ringen.com

Kontaktperson
Anette Möller
vastra@borzoi-ringen.com

Kontakperson
Helena M-Håkansson
Jenny Nilsson
sodra@borzoi-ringen.com