Det finns fem regioner inom Borzoi-Ringen. De olika regionerna anordnar utställningar, lure-coursing, träffar, ringträningar  m m. Allt beroende på vad medlemmarna vill och och kan hjälpa till med. 
Klicka på resp region för att se vad som är på gång!

Kontaktpersoner
Malin Kämpenberg
Eva Wedin
norra@borzoi-ringen.com

Kontakpersoner
Izabelle Åkerström
Anna Åkerström
nnorra@borzoi-ringen.com

Kontaktpersoner
Helene Frid
Sussane Holmström
ostra@borzoi-ringen.com

Kontaktperson
Anette Möller
Lena Thompson
vastra@borzoi-ringen.com

Kontakperson
Helena M-Håkansson
Jenny Nilsson
sodra@borzoi-ringen.com