Målning av Cecilia Häggström,  vilken idag är Borzoi-Ringens logotyp

Borzoi-Ringen är en officiell rasklubb för borzoi som sedan hösten 1998 är associerad med Svenska Vinthundklubben. Klubben bildades hösten 1971 av ett antal Borzoi-entusiaster i västra Sverige. Borzoi-Ringen höll sitt första årsmöte i Jönköping 1972, och sedan dess arrangerar klubben en årlig Specialutställning, korar Årets borzoi, och ger ut en Årsbok.

Borzoi-ringens syfte är att främja rasen borzoi på bästa möjliga sätt.

Klubben har numera fem regioner: södra, västra, östra, nedre norra och norra.
Inom dessa avdelningar arrangeras utställningar, föreläsningar och andra aktiviteter som borzoiträffar för medlemmar och hundar.

Klubben ger ut ett informationsblad digitalt fyra gånger per år samt en tryckt årsbok.

Alla klubbar och föreningar idag är väldigt tacksamma om medlemmarna kan hjälpa till på något sätt, Borzoi-Ringen är inget undantag. Du kanske inte har tid eller möjlighet att vara med i styrelsen men man kan hjälpa till på många olika sätt - t ex vara med och ordna med sponsorer till tävlingar, göra iordning ringar till utställning, dra ut trasan vid lure-coursing, reportage till klubbens publikationer, vara med att ordna en träff i sin region etc, etc. Kanske har man "bara" bra förslag på vad klubben kan göra för dig och din hund. Kontakta styrelsen eller kontaktpersonen i din region. 
 

BANKGIRO:
5296-0010
FOREIGN PAYMENTS:
 IBAN: SE 80 6000 0000 0001 7130 9928
SWIFT/BIC: HANDSESS