BORZOI-RINGENS STYRELSE 2021

Ordförande
Anna Åkerström
ordförande@borzoi-ringen.com

Vice Ordförande
Annilla Nilsson
info@borzoi-ringen.com

Kassör
Christina Bodén
kassor@borzoi-ringen.com

Sekreterare
Rickard Sellin
info@borzoi-ringen.com

Styrelseledamot
Maria Annala
info@borzoi-ringen.com

Suppleant 1
Jenny Nilsson
info@borzoi-ringen.com

Suppleant 2
Sandra Nilsson
info@borzoi-ringen.com

Revisorer
Lena Thompson
ingalena70@hotmail.com
Robert Dirksen
​​​​​​​robert.dirksen@saltus.se​​​​​​​

Revisorssuppleanter
Yvonne Ljungström Christiansen
Lena Hamel

Valberedning
Annelie Gauffin (sammankallande)
Monica Lewin
Annette Möller

Bankgiro

5296-0010

FÖR ATT NÅ HELA STYRELSEN: info@borzoi-ringen.com
MAIL RÖRANDE HEMSIDAN SKICKAS TILL BR-webmaster@outlook.com