BORZOI-RINGENS STYRELSE 2024

Ordförande
Anna Åkerström
ordförande@borzoi-ringen.com

Vice Ordförande
Annilla Nilsson
info@borzoi-ringen.com

Kassör
Rickard Sellin
kassor@borzoi-ringen.com

Sekreterare
Helene Frid
info@borzoi-ringen.com

Styrelseledamot
Helena M Håkansson
info@borzoi-ringen.com

Suppleant 1
Jenny Nilsson
info@borzoi-ringen.com

Suppleant 2
Sandra Nilsson
info@borzoi-ringen.com

Revisorer
Lena Thompson
ingalena70@hotmail.com
Robert Dirksen
​​​​​​​robert.dirksen@saltus.se​​​​​​​

Revisorssuppleanter
Yvonne Ljungström Christiansen
Lena Hamel

Valberedning
Maria Cederlund (sammankallande)
Monica Lewin 
Susanne Holmström

Bankgiro

5296-0010

FÖR ATT NÅ HELA STYRELSEN: info@borzoi-ringen.com
MAIL RÖRANDE HEMSIDAN SKICKAS TILL
webmaster@borzoi-ringen.com