Borzoi Ringens Årsmöte 2024

Lördagen den 23 mars 2024 hölls årsmmöte i Skinnskatteberg. 
Konstituerande möte hölls strax efter mötet. 
Styrelsen är i stort sett oförändrad förutom att Maria Annala har tackat för sig och istället har Helena Håkansson kommit in. Vi ger Maria ett stort tack för dessa år och välkomnar Helena in.
Vi vill också passa på att tacka för fortsatt förtroende att leda klubben ännu ett år!

Styrelsen ser ut som följande:
Ordförande: Anna Åkerström
Vice ordförande: Annilla Nilsson
Sekreterare: Helene Frid
Kassör: Rickard Sellin
Ledamot: Helena Håkansson
1a suppleant: Jenny Nilsson
2a suppleant: Sandra Nilsson

Efter sedvanliga årsmötesförhandlingar så bjöds det på fika och flertalet utmärkelser delades ut.
Avelsdiplom till följande hundar:
Scheztaya Lazarus, ägare Lena Hamel
Borzkas Doffen, ägare Espen Uvag
CH Borscana Fighting Falcon, ägare Paula Porseryd
CH Lynx Autumn Fire, ägare Elisabet Jonsson och Mats Lundgren


Diplom för vinstrikaste inom nedanstående klasser 2023:
Vinstrikaste valp, Borzowski's Ballade, Ägare Annilla och Sandra Nilsson
Vinstrikaste veteran, Borscana WT Dynamic, ägare Lars-Göran Christiansen.
Vinstrikaste allroundborzoi,  Rosenlinds Dimmha, ägare: Viktor Magnevill & Jimmy Hansson
Vinstrikaste uppfödare inom lure coursing, kennel Scheztaya
Vinstrikaste uppfödare inom utställning, kennel Borscana.
 

Borzoi Ringens Årsmöte 2023

Söndagen den 19 mars hölls Borzoi-Ringens årsmöte, denna gång i Fagersta. Vi ber att få tacka avgående Christina Bodéns för hennes fina arbete som kassör, och istället välkomna Helene Frid tillbaka till styrelsen.
I övrigt är styrelsesammansättningen oförändrad och vi tackar för förtroendet att leda klubben ännu ett år! Ett konstituerande möte genomfördes på plats direkt efteråt.
Ordförande: Anna Åkerström
Vice ordförande: Annilla Nilsson
Kassör: Rickard Sellin
Sekreterare: Helene Frid
Ordinarie ledamot: Maria Annala
1 Suppleant: Jenny Nilsson
2 Suppleant: Sandra Nilsson

Efter sedvanliga årsmötesförhandlingar så bjöds det på fika och flertalet utmärkelser delades ut.
Avelsdiplom till följande hundar:
Ch Borscana Nimbostratus, ägare Lize Edland och Rickard Sellin
Ch Borscana Sonata Arctica, ägare Lize Edland och Rickard Sellin
Ch Borscana WT Dynamic, ägare Lars-Göran Christiansen
Ch Russkiy Azart Optimist Premier Maksimum, ägare Lars-Göran Christiansen

Diplom för vinstrikaste inom nedanstående klasser 2022:
Vinstrikaste valp, Iorek´s Dyer Maker, ägare Anna Åkerström och Izabelle Åkerström
Vinstrikaste veteran, Borscana WT Dynamic, ägare Lars-Göran Christiansen.
Vinstrikaste allroundborzoi, Bierioza´s Shkara, ägare Helene Frid.
Vinstrikaste uppfödare inom lure coursing, kennel Tinniwinnies.
Vinstrikaste uppfödare inom utställning, kennel Borscana.

Klubbens uppfödarpris i form av en graverad tenntallrik delades ut till kennel Iorek´s för förtjänstfull uppfödning.

Årsmötet har genomförts
FÖRENKLAT ÅRSMÖTE
Årsmöte 2021

Kallelse till Borzoi-Ringens årsmöte 2021
Samtliga medlemmar kallas härmed till Borzoi-Ringens årsmöte den 7 -9 april 2021.
Mötet genomförs på distans som ”förenklat årsmöte via webben” och pågår under tre dagar.
Du deltar genom att någon gång under mötestiden avge dina röster.
Du kan läsa mer om mötesformen på SKK.se och i de bifogade dokumenten ”instruktion för mötesdeltagare” samt ”arbetsordning” för mötet som finns på medlemssidan.
Deltagande vid mötet är endast möjlig för medlemmar som haft ett gällande medlemskap per den sista februari och har korrekt mejladress registrerad hos klubben. Om du vill registrera eller ändra din mejladress hos klubben – ta kontakt med styrelsen via info@borzoi-ringen.com
 Samtliga medlemmar som uppfyller ovan kriterier kommer före mötets öppnande att få en inbjudan att delta skickad till sin e-postadress. Läs mer om hur du deltar i bifogad ”instruktion för mötesdeltagare” som finns på medlemssidan.

ALL INFORMATION OCH DOKUMENT FINNS PÅ MEDLEMSSIDAN

På rekommendation från SKK kommer även 2021 års årsmöte att ske digitalt. 

FÖRENKLAT ÅRSMÖTE
Årsmöte 2020

Kallelse till Borzoi-Ringens årsmöte 2020
Samtliga medlemmar kallas härmed till Borzoi-Ringens årsmöte den 2-4 juni 2020.
Mötet genomförs på distans som ”förenklat årsmöte via webben” och pågår under tre dagar.
Du deltar genom att någon gång under mötestiden avge dina röster.
Du kan läsa mer om mötesformen på SKK.se och i de bifogade dokumenten ”instruktion för mötesdeltagare” samt ”arbetsordning” för mötet som finns på medlemssidan.
Deltagande vid mötet är endast möjlig för medlemmar som haft ett gällande medlemskap den 30 april och har korrekt mejladress registrerad hos klubben. Om du vill registrera eller ändra din mejladress hos klubben – ta kontakt med Styrelsen via info@borzoi-ringen.com.
 Samtliga medlemmar som uppfyller ovan kriterier kommer före mötets öppnande att få en inbjudan att delta skickad till sin e-postadress. Läs mer om hur du deltar i bifogad ”instruktion för mötesdeltagare” som finns på medlemssidan.

ALL INFORMATION OCH DOKUMENT FINNS PÅ MEDLEMSSIDAN

Det "Förenklade Årsmötet" har nu genomförts. Årsmötesproptokoll hittar du på sidan "för medlemmar".

Årsmöte 2019
Borzoi-Ringens årsmöte 2019 gick av stapeln i samband med SvVK Östras utställning i Upplands-Väsby den 10 mars.

Styrelsen beviljades ansvarsfrithet för det gågna året.
Valberdninngens förslag till styrelse antogs. Den nya styrelsen hittar du HÄR
Inga motioner hade inkommit
Ett kort och trevligt möte.

Årsmötesprotokoll kommer att finnas på MEDLEMSSIDAN

Årsmöte 2018
9 medlemmar slöt upp till årsmötet som hölls den 17 mars  i Ekeby Bygdegård i Kumla.
 

Årsmötesprotokollet finns nu att läsa på sidan "För medlemmar"


Här kommer en liten sammanfattning:

 • Styrelsen beviljades ansvarsfrihet
 • Verksamhetsberättelser och förslag till verksamhetsplan antogs
 • Klubben har gått med vinst även detta år, del av vinsten kommer att gå till nyupprättat jubileumskonto
  (klubben firar 50 år 2021)
 • Oförändrade medlemsavgifter 2019
 • Val: omvald ordförande blev Rickard Sellin, övriga nyvalda eller omvalda ledamöter blev Susanne Persson, Izabella Åkerström och Annelie Gauffin. Maria Annala och Elisabet Jonsson valdes som suppleanter. Samtliga styrelseledamöter och deras funktion kommer att finnas på sidan "Styrelse" när de har konstituerat sig.
 • Inkommen motion och styrelseförslag antogs (detta går att läsa om i protokollet)

Årsmöte 2017

Klubben avhöll sitt årsmöte den 26 februari i Upplands Väsby, Hundsportcentrum.

 

Så fort årsmötesprotkollet är justerat så kommer det att finnas att läsa på sidan "För medlemmar". Här kommer dock en liten sammanfattning från vissa punkter.

 • Ansvarsfrihet beviljades
 • Klubben har gått med vinst detta år
 • Oförändrade medlemsavgifter 2018
 • Val: omvald ordförande blev Rickard Sellin, övriga nyvalda eller omvalda ledamöter blev Britt-Marie Andersson, Helene Frid, Izabelle Åkerström och Lillemor Eklund.
  Som suppleanter valdes Amanda Wikström och Maria Annala.
  Kvarstående ledamöter är Elisabeth Broström och Susanne Persson
 • Det har inkommit, från SKK, förändringar av klubbstadgar (typstadgar) vilka mötet godkände.
På årsmötet delades det ut avelsdiplom till följande hundar:
Ch Barowiak's Chagall, Ch Borzoiwski's Legally Blonde, Anniehood's Angels Gloria, Ch Velikij Laryssa och  Ch Midnight Sun.

Diplom delades även ut till vinnande Allround Borzoi 2017; Bierioza's Cassiopeia

Styrelsen i dess helhet med mailadresser hittar du på sidan STYRELSE