Borzoi-Ringens Hälsofond

Bakgrund
I hälsoenkäten som Borzoi-Ringen utförde i början utav 2021 så var det två saker som vi ville undersöka vidare, dels var det mage/tarm-problem som verkar vara relativt frekvent inom rasen, dels de plötsliga dödsfallen som också förekommer inom rasen även globalt.

Vad gäller mage/tarm-problem så har vi en uppföljning med en enkät riktad enbart mot det problemområdet.

När vi kommer till de plötsliga dödsfallen så har Borzoi-Ringen beslutat att starta upp en ”hälsofond”. När en ung hund hastigt och oväntat avlider så är det ett väldigt stort spann av orsaker det kan bero på.

För att kunna förstå det bättre och få en bättre bild av läget så behöver vi få dessa hundar obducerade, en obduktion ger inte alltid ett svar men då vet vi i alla fall vad vi kan utesluta på dessa hundar. Tyvärr så är det relativt kostsamt att få sin hund obducerad, och då är vår tanke att Borzoi-Ringen ska bidra med en summa för kostnaden, detta gäller för Borzoier upp till 8 år.

Hur kommer vi dit?
Ersättningen på 999 kr betalas ut när en kopia på obduktionsprotokollet inkommit till Borzoi-Ringen. Protokollet kommer att behandlas med sekretess, inga namn på varken uppfödare, hund eller ägare kommer att publiceras i ev. rapporter utan bara dödsorsaker, kön och ålder. Vänligen observera att det endast gäller i övrigt friska hundar som utan synbar anledning avlidit.

För att vi ska lyckas med det här så behöver vi få in pengar och där kommer alla som har anknytning till vår ras med in i bilden.

Vi har bland annat tänkt att anordna en auktion på Borzoi-Ringens FB sida, dit kan man skänka objekt som kommer att auktioneras ut och hela summan vi får in på varje objekt kommer att gå direkt in på ett eget konto öronmärkt för ändamålet.

Har man inga objekt att skänka till auktionen så går det givetvis bra att betala in valfri summa på Borzoi-Ringens bg och märks inbetalningen med hälsofond och ditt namn.

Vi kommer även att be om bidrag ifrån olika aktörer inom hundvärlden.

Självklart så vill vi visa den som stöttat detta projekt lite uppskattning och det kommer vi att göra genom att ha en sida på Borzoi-Ringens hemsida där vi tackar alla som bidragit, liten som stor!

Vi hoppas kunna ha fått i gång en startsumma så att vi kan köra i gång vid årsskiftet 21/22. Vi kommer att meddela på hemsidan både när vi har fått in medel för att genomföra projektet och när det inte längre finns pengar kvar i fonden att betala ut.

Nedan följer anvisningar om hur det är tänkt att gå till.
Vid ev. frågor så kan ni mejla styrelsen på info@borzoi.ringen.com

Vill du skänka ett objekt till auktionen?
Om man har något objekt man vill skänka till auktionen så skickar man ett mejl till info@borzoi-ringen.com innehållande ett foto där man beskriver föremålet och dess skick, man måste också sätta ett startbud, dvs det lägsta priset som föremålet släpps för. Det är ditt ansvar att varan är i det skick som beskrivits. Du behöver också räkna ut pris för frakt för det måste anges i annonsen. Objektet läggs sedan upp på Borzoi-Ringens FB sida och därmed startar auktionen som för varje objekt varar 10 dagar. Vid avslutad auktion och när köparen har betalat in priset för objekt och frakt så får du som säljare uppgifter om vem som lagt högsta bud och vart objektet skall skickas. Som säljare ansvarar man för att paketera objektet på ett så säkert sätt som möjligt och skickar det med spårbar försändelse. Köparen betalar alltid frakten.

Vill du köpa ett objekt på auktionen?
Objekten kommer att läggas upp som ett foto med lite info om dess skick, lägsta bud samt fraktpris då du som köpare alltid betalar frakten. Du deltar sedan i auktionen genom att lägga ditt bud som en kommentar. Varje auktion pågår i 10 dagar och vid auktionens slut så är den som lagt högsta bud den lyckliga vinnaren. Du som vunnit aktuellt objekt meddelar snarast styrelsen på info@borzoi-ringen.com ditt fullständiga namn och adress samt betalar in summan på Borzoi-Ringens bg 5296–0010 och märker inbetalning med ditt namn och auktion. Objektet skickas sedan till dig direkt ifrån den som skänkt objektet, därför kan vi heller ej ansvara för att objektets skick är i det som utlovats.