Borzoi-Ringens Hälsofond

Bakgrund
I hälsoenkäten som Borzoi-Ringen utförde i början utav 2021 så var det två saker som vi ville undersöka vidare, dels var det mage/tarm-problem som verkar vara relativt frekvent inom rasen, dels de plötsliga dödsfallen som också förekommer inom rasen även globalt.

Vad gäller mage/tarm-problem så har vi en uppföljning med en enkät riktad enbart mot det problemområdet.

När vi kommer till de plötsliga dödsfallen så har Borzoi-Ringen beslutat att starta upp en ”hälsofond”. När en ung hund hastigt och oväntat avlider så är det ett väldigt stort spann av orsaker det kan bero på.

För att kunna förstå det bättre och få en bättre bild av läget så behöver vi få dessa hundar obducerade, en obduktion ger inte alltid ett svar men då vet vi i alla fall vad vi kan utesluta på dessa hundar. Tyvärr så är det relativt kostsamt att få sin hund obducerad, och då är vår tanke att Borzoi-Ringen ska bidra med en summa för kostnaden, detta gäller för Borzoier upp till 8 år.

Hur kommer vi dit? 
Ersättningen på 999 kr betalas ut när en kopia på obduktionsprotokollet inkommit till Borzoi-Ringen. Protokollet kommer att behandlas med sekretess, inga namn på varken uppfödare, hund eller ägare kommer att publiceras i ev. rapporter utan bara dödsorsaker, kön och ålder. Vänligen observera att det endast gäller i övrigt friska hundar som utan synbar anledning avlidit. 
 
För att vi ska kunna hålla i gång den här fonden så behöver vi löpande få in pengar och där kommer alla som har anknytning till vår ras med in i bilden. Lotteriet som vi hade på Stora Specialen 2022 gav oss en start. 
 
Alla som vill sponsra med en slant är väldigt välkomna och man sätter då in pengarna på Borzoi-Ringens bg 5296–0010 och märker inbetalning med ditt namn och hälsofonden. Vi har öppnat ett konto specifikt för detta ändamål. 

Ett stort tack till dessa som sponsrat fonden:

  • Kennel Valtahlia 
  • Kennel Undimoon 
  • Eddie & Bianca Beker