KOMMITTÉER

Vi har flera kommittéer/sektioner inom Borzoi-Ringen som alla aktivt jobbar för att vi ska ha en levande klubb.

Följ länkarna till vänster för att se vilka som är med i kommittén och vad de gör. Även aktualiteer kan du hitta på resp kommitées sida.

Vill du vara med att hjälpa till, kontakta någon i kommittén/sektionen.