Avelskommitté

Kontaktpersoner:
Lize Edland (sammankallande)
Annelie Gauffin
(även Mentalitetskommittén)
avelsrad@borzoi-ringen.com

Avelskommitténs uppgift är att uppfylla rasklubbens åtaganden gentemot SKK vad gäller Borzoi-Ringens rasspecifika avelsstrategier - RAS, särskilt rasspecifika domaranvisningar - SRD samt annat rörande avel och hälsa för rasen.

RAS - Rasspecifika Avelsstrategier
Svenska Kennelklubben arbetar tillsammans med specialklubbarna och rasklubbarna för att ta fram strategier för aveln inom vissa raser. Målet är att de hundar som föds upp ska vara friska och funktionella ur alla aspekter. Arbetet med RAS utgår från en beskrivning av nuläget och problemen som finns hos rasen i dag. Hänsyn tas bland annat till hundarnas hälsa, mentalitet och exteriör. Strategin beskriver också vilka målsättningar som finns, hur målen ska nås och när.
Läs mer i nedanstående länkar (pdf-filer -tryck på texten)

RAS : Reviderad år 2022
Bilaga till RAS ; SRD från år 2011 som numera borttaget på borzoi, info om hörntänder och bett.

DM - Degenerativ myelopati
DM är en progredierande (fortskridande) sjukdom utav ryggmärgen på äldre hundar. De första symtomen är koordinationsförlust och svaghet med muskelförtvining i bakbenen/bakdelen som i slutändan leder till förlamning av bakpartiet
Kommittén har ställt fråga gällande avel med hundar som har testats positivt för DM till SKKs Avelskommitté - se protokollsutdrag nedan "Borzoi Avel DM"
Läs mer i nedanstående länkar (pdf-filer)