Mentalitetskommitté

Kontaktperson
Lize Edland
Annelie Gauffin
mentalitet@borzoi-ringen.com

Mentalitetskommittén ingår i Avelskommittén och arbetar för att på bästa sätt följa upp och värna om mentaliteten hos vår ras.