Utställningskommitté

Kontaktpersoner:
Annilla Nilsson ,CUA
Anna Åkerström
show@borzoi-ringen.com

Utställningskommittén ansvarar för klubbens årliga Stora Special Utställning tillsammans med styrelsen.
Övriga utställningar anordnas av resp region.

Kommittén ansvara även för att 10 i topp resultaten sköts.

För att hitta utställningsaktiviteter, följ länken Aktiviteter